HİT549 Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojileri dersime hoş geldiniz. Lisans eğitimi boyunca Internet ve sosyal medyanın alandaki yerini ve etkilerini inceleyen bazı dersler almış olmalısınız. Kısmette bu derste ise işe biraz daha teorik ve eleştirel bir açıdan yaklaşacağız ama bu pratiği tamamen bir kenara alıyoruz manasına da gelmeyecek.

Amacımız


Bu dersteki amacımız halkla ilişkiler alanındaki yeni iletişim teknolojilerini, araçlarını, bu araçların toplumsal etkilerini ve halkla ilişkiler perspektifinde nasıl kullanabileceğini teorik ve pratik perspektiflerle kavramak, biraz da eleştirel bir bakış kazanabilmek…

İnşAllah bu dersi başarıyla tamamladığınızda


  • Kavramsal açıdan teknolojik paradigmalar ışığında yeni iletişim teknolojilerine yönelik ortaya konulmuş olan kavramlar üzerinde fikir sahibi olabilecek,
  • Pratik açıdan dijital yayıncılık kavramı üzerinde bilgi birikimine sahip olabilecek,
  • Dijital yayın araçlarının halkla ilişkilerde nasıl kullanılabileceğini internet ve sosyal medya platformları temelinde görerek yeni iletişim teknolojilerinin kurumsal ve kişiler arası iletişimdeki yerini, sürecin işleyiş şeklini, kurumsal ve sosyal etkilerini öğrenmiş olabileceksiniz.

Dijital yayıncılık, Web teknolojileri, İnternet ve sosyal medya araçları, mobil uygulamalar, dijital platformlarda yapılmış örnek uygulamalar ve topluma etkileri dersimizin ana içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca teknolojik paradigmalar kapsamında ortaya konulmuş olan yaklaşımlara eleştirel bir bakış açısı kazanabilmek de bu ders kapsamında elde etmeyi beklediğimiz önemli kazanımlar arasında…

Burada tam da şu soruyu sormak gerekiyor: Bu dersi vermek için doğru kişi miyim?


2003 yılından beri özel sektörde pratiğini yapmış ve yeni iletişim teknolojilerini yakından görmüş olmanın bir özgüveni mevcut ama özellikle doktora çalışmalarım boyunca işin teorik yanını yakından incelemiş ve az çok ortaya bir tez koymuş olmam, lisans programında verdiğim dersler, özel sektör ve kamuya verdiğim seminer ve konferanslar bu ders konusunda bir miktar yetki veriyor sanırım. Bu arada inceledim bitti mi? Asla! Hala inceliyorum. Sosyal medya gibi oldukça dinamik bir çalışma alanı olur da bu süreç hiç biter mi?

Nasıl irtibatta kalırız?


Benimle ders sürecimiz boyunca mail atarak veya yukarıdaki İLETİŞİM sayfası üzerinden size en uygun olan yollardan birini kullanarak irtibat kurabilirsiniz. Ayrıca bazı duyurularımı Instagram profilim üzerinden yapıyorum, takipte kalmanız iyi olabilir.

Dönem boyunca ilgili ihtiyacınız olan bilgi ve dokümanları yukarıdaki menüde yer alan DERS NOTLARI sayfası üzerinden takip edebileceğiniz gibi ERUDM platformu üzerinden de takip edebilirsiniz.

Bu arada bazen sizlere ulaşmam gerektiğinde size sistemimizde yer alan öğrenci numaralı email adresinize posta atabilirim, o nedenle WEBMAIL üzerinden öğrenci epostalarınızı sık sık kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer az kişi olursak iletişimimizi WhatsApp üzerinden oluşturacağımız bir grupla yaparız büyük ihtimalle.

Dersi nasıl işleyeceğiz ve hangi eserleri okuyacağız?


Dersimizin içeriğini ve hangi içeriğin hangi haftalarda ne şekilde işleneceğini buradan görebilirsiniz.

Ders kapsamında hangi eserleri okuyacağımızı buradan görebilirsiniz.

Sınav ve puanlamayı nasıl yapacağız?


  • Vize puanı, okuduğunuz kitaplardan yaptığımız sınavlardan aldığınız puanların ortalaması
  • Final puanının %30’u, literatür taramanız kapsamında hazırladığınız ders sunumu
  • Final puanının %70’i, final tarihinde teslim edeceğiniz tez önerisi

(Dersleri vizelere kadar kısmetse ben anlatacağım, vizelerden sonra da aldığınız konular üzerinden yapacağınız literatür taraması üzerinden sizler tez çalışması önerinizi sunumlar halinde yapacaksınız. Tez önerisi için Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzunu esas alacağız. Kılavuzu buradan indirebilir ve inceleyebilirsiniz.

BURASI ÖNEMLİ: Ders notunuz, vize notunuzun %40ı ve final notunuzun %60’ı üzerinden hesaplanır. Dersi geçebilmeniz için ortalamanızın 100’lük not sistemi üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

Öne çıkan görselin kaynağı: People photo created by freepik – www.freepik.com