Current Research

  • Çağlıişlek, Ö., & Cıngı, M. (2024). Covid-19 Sonrası Dönemde İletişim Ajanslarının İstihdam Beklentilerinde Neler Değişti? Halkla İlişkiler Eğitiminde Niteliği Arttırmaya Yönelik Fenomenolojik Bir Çalışma. https://avesis.erciyes.edu.tr/proje/9bb9edf8-9f95-4bcd-9923-0d1053ea1a8a/covid-19-sonrasi-donemde-iletisim-ajanslarinin-istihdam-beklentilerinde-neler-degisti-halkla-iliskiler-egitiminde-niteligi-arttirmaya-yonelik-fenomenolojik-bir-calisma | TÜBİTAK 2209A Project
  • Minsin, E., & Cıngı, M. (2024). Sosyal medya da yer alan dezenformatif içeriklerin sağlık okuryazarlığı kapsamında hamile ve yeni annelerin davranışlarındaki yansımaları. https://avesis.erciyes.edu.tr/proje/a5e6c67b-3330-440d-86a8-c885ff94fac1/sosyal-medya-da-yer-alan-dezenformatif-iceriklerin-saglik-okuryazarligi-kapsaminda-hamile-ve-yeni-annelerin-davranislarindaki-yansimalari | TÜBİTAK 2209A Project
  • Tağman, A., & Cıngı, M. (2024). Sağlık sektöründe iletişimci olmanın şartları değişti mi? Kayseri?de faaliyet gösteren sağlık kurumlarındaki iletişimciler üzerine nitel bir araştırma. https://avesis.erciyes.edu.tr/proje/bee23fa9-ca76-4a87-ac08-d8c8047a5818/saglik-sektorunde-iletisimci-olmanin-sartlari-degisti-mi-kayseride-faaliyet-gosteren-saglik-kurumlarindaki-iletisimciler-uzerine-nitel-bir-arastirma | TÜBİTAK 2209A Project
  • Tekin, Z., & Cıngı, M. (2024). Orta Yaş ve Üzeri Bireylerin Yapay Zekâ Tarafından Hazırlanmış Deepfake Görsellere Karşı Kavrayış ve Tepkileri. https://avesis.erciyes.edu.tr/proje/56b044a6-2cb8-4eb5-ad61-07c22e25eecd/orta-yas-ve-uzeri-bireylerin-yapay-zeka-tarafindan-hazirlanmis-deepfake-gorsellere-karsi-kavrayis-ve-tepkileri | TÜBİTAK 2209A Project