Books & Book sections

  • Cıngı, M., (2022). Turizm Tanıtımında Sosyal Medya Planlaması – Erciyes Dağı’nın Tanıtımına Yönelik Bir Plan Önerisi . Kayseri: Kimlik Yayınları.
  • Koçer, M. (Editör), Başarır, M. (Editör), & Cıngı, M. (Editör), (2022). Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışmalarında Sürdürülebilirlik . Ankara: Nobel Yayınevi.
  • Cıngı, M., (2022). Sürdürülebilirlik Kapsamında Dijital Eşitsizliğin Halkla İlişkileri ve Halkla İlişkilerde Dijital Eşitsizliğin Etkileri. Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışmalarında Sürdürülebilirlik (ss.55-94), Ankara: Nobel Yayınevi.
  • Cıngı, M., (2020). Aşırı İnternet Kullanımı. Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar (ss.93-132), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Cıngı, M., (2020). Dijitalleşmede Hukuksal ve Etik Düzenlemeler. Dijital Kültür ve Sosyal Medya (ss.276-295), Erzurum: Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
  • Cıngı, M., (2020). Dijital Mecra Reklamcılığı. Dijital Kültür ve Sosyal Medya (ss.233-254), Erzurum: Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
  • Cıngı, M., (2020). Ticarette Dijitalleşme: E-ticaret. Dijital Kültür ve Sosyal Medya (ss.255-275), Erzurum: Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
  • Cıngı, M., (2019). Dijital Oyunseverlerin İslamofobi İçerikli Oyunlara Bakışı. Medya ve İslamofobi (ss.213-23), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Cıngı, M., (2016). Uluslararası Halkla İlişkiler ve Yeni İletişim Teknolojileri. Uluslararası Halkla İlişkiler (ss.255-286), Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları (Omniscriptum Gmbh &Co. Kg).
  • Cıngı, M., (2012). Halkla İlişkiler Kampanya Süreci: 4 Adım Yönetimi. Halkla İlişkilere Giriş (ss.92-117), Konya: Eğitim Kitabevi.