Published Articles

  • Cıngı, M., (2023). Can I become a social media specialist? A descriptive content analysis on the skills and qualifications necessary in job postings in Türkiye. OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi , vol.20, no.55, 592-611. https://doi.org/10.26466/opusjsr.1341187
  • Cıngı, Y., & Cıngı, M., (2022). Medyada Yer Alan Kadına Yönelik Şiddet Ve Kadın Cinayeti Haberlerine Toplumun Tepkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma. ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE , cilt.36, sa.4, 1813-1840. https://doi.org/10.48070/erciyesakademi.1150443
  • Cıngı, M., Mirza, E., & Samen, K., (2022). Web Kamerayı Açmak ya da Açmamak: Uzaktan Senkron Eğitimde Derse Giren Lisans Öğrencileri Web Kameraya Nasıl Bir Anlam Yüklüyorlar?. Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , cilt.5, sa.2, 206-235. https://doi.org/10.33464/mediaj.1130565
  • Cıngı, Y., & Cıngı, M., (2022). 65 yaş ve üzeri bireylerin korona virüs sürecinde sosyal medya kullanım alışkanlıklarına yönelik nitel bir araştırma. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.14, sa.4, 574-595. Click here for more
  • CINGI, M., (2021). Bireysel ve Sosyal Yönleriyle Dijital Oyun Bağımlılığı. Sosyoloji Divanı , vol.9, no.17, 103-128. Click here for more
  • CINGI, M., (2019). İslamofobinin Bir Aracı Olarak Oyunlar. İstanbul Müftülüğü Din ve Hayat Dergisi , vol.12, no.38, 146-150. Click here for more
  • Cıngı, M., (2018). Dijital Oyunseverlerin İslamofobi İçerikli Oyunlara Bakışı. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (Online) , cilt.1, sa.1, 49-72. Click here for more
  • Cıngı, M., (2016). Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağı. TRT Akademi , cilt.1, sa.2, 796-797. Click here for more
  • M. Cıngı, “Online Pazarlama İletişiminde Kullanılan Video İçeriklerinin Ürün Tanıtımına Etkisi,” Humanities Sciences , cilt.10, sa.4, ss.145-163, 2015 https://www.doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.4.4C0198
  • Akdağ, M., & Cıngı, M., (2014). The Impact Of Internet And Social Media On Kids And Parents Game Habits. Epiphany Journal of Transdisciplinary Studies , vol.7, no.1, 63-89. http://dx.doi.org/10.21533/epiphany.v7i1.86