2 October 2016

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Yeni İletişim Teknolojileri (Book section in Turkish)

Uluslararası Halkla İlişkiler kitabının içinde

Özet

Bu çalışmada uluslararası halkla ilişkiler çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerinin nasıl kullanıldığı, yeni iletişim teknolojilerinin tarihi gelişimi, Web dönemleri, halkla ilişkiler faaliyetlerindeki dijital dönüşüm Kunczik’in uluslararası halkla ilişkiler sınıflandırmasından hareketle örneklerle incelenmektedir.

International Public Relations and New Communication Technologies

In International Public Relations

Abstract

The utilization of new communication technologies in worldwide public relations research is examined in this study. Digital revolution in public relations operations, Web eras, and the historical development of new communication technologies are all discussed. Finally, examples based on Kunczik’s categorization of international public relations are provided.

Cite

Cıngı, M. (2016). Uluslararası Halkla İlişkiler. E. Tanyeri Mazıcı (Ed.) içinde, Uluslararası Halkla İlişkiler (s. 255-286). Türkiye Alim Kitapları (Omniscriptum Gmbh &Co. Kg).

Click here to purchase

Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *