3 October 2020

Aşırı İnternet Kullanımı (Book section in Turkish)

Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar kitabı içinde

Özet

Bu kitap bölümünde aşırı internet kullanımı, internet bağımlılığı tanısı kriterleri, aşırı internet kullanımının etkileri ve internet bağımlılığında rehabilitasyon-tedavi konuları ele alınmaktadır.

Excessive Internet Use

Popular Digital Issues in The New Media Era

Abstract

The excessive use of the internet, diagnostic criteria for internet addiction, consequences of excessive internet use, and rehabilitation-treatment for internet addiction are all covered in this book chapter.

Cite

Cıngı, M. (2020). Aşırı Internet Kullanımı. F. Yazıcı, & H. Aydın içinde, Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar (s. 93-132). Nobel Yayınevi.

Click here to purchase

Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *