Yeni ekonomi ve e-ticaret konulu ders sunumu aşağıdadır.