11 June 2015

Kitap: Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri (Sinem Yeygel Çakır)

Editörlüğünü Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Sinem Yeygel Çakır’ın yürüttüğü Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri isimli eser, internetin ve sosyal medyanın pazarlamanın çehresini nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren 8 ayrı makaleden oluşuyor.

Belma Güneri Fırlar, İdil Sayımer, Ferah Onat, Özen Okat Özdem, Nazlım Tüzel Uraltaş ve Ebru Uzunoğlu’nun makalelerinin yer aldığı çalışmanın ilk makalesini Sinem Yeygel Çakır ve Müge Elden ile hazırlamış olduğu “Elektronik Pazarlama (E-Pazarlama) Karması ve E-Pazarlamaya Stratejik Bir Bakış” makale oluşturmakta.

Halkla İlişkiler 2.0 (Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni Teknikler) isimli kitabın yazarı, halkla ilişkiler ve sosyal medya çalışanların yakından tanıdığı isim Özlem Aşman Alikılıç da yazar kadrosu arasında.. 

Bir erkek yazar olmaz mı yahu? Olmadı mı olmuyor.. 🙂
“Geleneksel pazarlamadan e-pazarlamaya geçiş süreci”, “sosyal medyanın ne olduğu, pazarlamada nasıl kullanılabileceği”, “internetin ve sosyal medyanın sağlamış olduğu imkânlar”, “sektör profesyonellerinin sosyal medyayı nasıl kullandığı”, “blogların bir halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanıldığı”, “sosyal medyanın oluşturduğu yeni paydaşlar”, “kullanıcıların oluşturabileceği içerik ve reklamlar ile pazarlama” gibi konular ile alakalı örneklerin, anketlerin ve analizlerin bulunduğu bu eser, hem çalışmalar hem de zengin kaynakçası bakımından sosyal medya çalışan akademisyenlere ilaç niteliğinde bir akademik çalışma hüvviyetinde.
Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, Sinem Yeygel Çakır, Nobel Yayınları, Ankara, 2010

Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, Sinem Yeygel Çakır, Nobel Yayınları, Ankara, 2010

Peki pazarlama profesyonelleri okuyamaz mı bu kitabı? Bence okuyamaz 🙂

Eğer siz de yüksek stresli ve yoğun bir günü devirip akşam yemeği, çoluk çocuk derken yatmadan önce sektörel bir şeyler okuyayım diyenlerdenseniz, bu kitap best-seller pazarlama iletişimi kitapları gibi sürüklenerek okuyacağınız bir kitap olmadığı için üçüncü sayfanın sonunda uyuyacağınızı garanti ederim 🙂 Akademik bir çalışma diyorum deminden beri değil mi.. Ama masa başına oturarak, notlar alarak okuma gayretine girerseniz (çok zor bir şey istiyorum evet) işin teorik kısmına görüp fikir edinmemeniz mümkün değil.

Toplamak gerekirse, Nobel Yayınları tarafından okurlara sunulan bu eseri sosyal medyanın pazarlamaya etkileri konusunda rapor, makale, ders notu, bildiri veya tez hazırlayan akademisyenlerin mutlaka okumasını tavsiye ederim. 5 senede neler değişti demeyin, çalışmanıza kıymetli atıflar yapacağınızdan emin olabilirsiniz.

Künye: Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, Sinem Yeygel Çakır, Nobel Yayınları, Ankara, 2010

Nobel Yayınları websitesindeki açıklama:

Günümüzün imajlarla çevrili dünyasında bireyler sadece kişilerarası iletişim bağlamında ilişki ağlarını kurmakla kalmamakta, markalar da bireyler için kendi kişiliklerini tanımladıkları ve iletişim kurdukları yapıları oluşturmaktadır. Pazarlama iletişimi stratejileri ile markalara kazandırılan kimlikler, onları soyut ve somut değerler açısından tanımlanabilen yapılara kavuşturmakta, bu durum da birer tüketici olan bireyler için iletişim kurulabilecek yeni tarafların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri; özellikle markaya rekabet üstünlüğü sağlamak, çok işlevli yapıları ile işletmeler için pazarlama ve pazarlama iletişiminin birçok alanı ile ilgili çok yönlü aktiviteleri gerçekleştirebilmek fırsatını sunmak, yeni nesil teknoloji ile uyum içindeki hedef kitleleri yakalamak ve onları teknolojinin etkileşimli yapısı ile pazarlama iletişiminin sadece hedefi değil süreçte mesajı oluşturan kaynak haline de getirerek hem üreten hem tüketen konumunu kazandırmak (sosyal medya uygulamaları ve kullanıcı merkezli reklam içerikleri vb.) ve pazarlama iletişiminde mesajın gücünü artıracak farklı medya kullanımlarına imkan vermek gibi birçok avantajı markalara sunmaktadır. Dile getirilen bu temel kapsam bağlamında oluşturulan kitap çalışması, pazarlama iletişimi sürecine bilgi iletişim teknolojilerinin meydana getirdiği yeni boyutları ortaya koymayı amaçlayan sekiz bölümden oluşmaktadır. Söz konusu bölümler; e-pazarlama karması ve e-pazarlamanın stratejik boyutu, bilgi çağında yenilik ve teknolojinin bu yeniliklere etkisi, sosyal medya ve bir sosyal medya unsuru olarak blogların pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler sürecine etkileri ile kurumun tanıtım elçileri olarak da görülen çalışanların blogları kullanma nedenleri, internette kullanıcıların ürettiği reklam içerikleri ile teknolojinin internet reklamcılığına etkisi ve teknolojinin katkısı ile ortaya çıkan üç boyutlu sıra dışı reklamlar (ambient medya) konularından oluşmaktadır.

Yayınevi sayfasına gitmek için tıklayın.

Satın almak için tıklayın.

Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *