HiT117 | Okuma Listesi

HiT117 Yeni İletişim Teknolojileri dersi kapsamında sizi okumakla mecbur tuttuğum 2 kitabımız var. Bunlardan ilkini (T-İnsan) vize sınavına kadar okumanız gerekiyor yani vize sınavında