HiT409 | Hİ Çağdaş Yaklaşımlar Dersime Hoşgeldiniz

HİT409 Halkla İlişkilerde Çağdaş Yaklaşımlar dersime hoş geldiniz. Lisans eğitiminizin ilk 3 yılı boyunca iletişim kuramları ile ilgili bazı dersler aldınız, almış olmalısınız.