The Blog. What's New?

0

Sosyal medya ve Bağımlılık

Bu ders sunumu kapsamında başta sosyal medya olmak üzere yeni iletişim teknolojilerinin bağımlılık ile ilişkisi anlatılmaktadır.

0
gözlüklü harika teşekkür adam erkek portre sarı

Öğrencilerime Kuru Bir Teşekkür

Bu sene derslerine girdiğim 4. Sınıf ve 1. Sınıf öğrencilerimle ilgili bu yazı. Onlara bir teşekkür etmek istedim kuru da olsa.

0

HiT436| İş Planı

HiT436 Internet Stratejileri ve E-Ticaret dersimizin bu bölümünde bir e-ticarete girişmeden önce nasıl bir strateji takip etmemiz gerektiğini ortaya koyan İş Planı konusunu ele alıyoruz.

0

HiT566 | Nitel Araştırma Desenleri

Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Nitel Araştırma Yöntemleri dersi notu; Fenomenoloji, etnografi, gömülü teori