19 May 2021

HiT566 | Nitel Araştırma Desenleri

Nitel Araştırma Yöntemleri Dersimiz kapsamında okunması gereken kitapların yanında mutlaka seyredilmesini tavsiye ettiğim bazı videolar da var.

Aşağıda konunun uzmanı bir hocamızın, Zeynep Kurnaz Hoca’nın (@navavar) bazı seminerlerine ait videolar var ki hakikaten çok iyi. Covid-19 pandemisinin belki de hayatımıza kattığı nadir olumlu şeylerden biri çeşitli konferans, seminer ve eğitimlerin sadece bir mekanda değil, çeşitli canlı yayın platformları ve sosyal medya üzerinden yapılır hale gelmiş olmasıdır. Yoksa Zeynep hocanın bu çok faydalı eğitimlerinden nasıl istifade edebilirdik?

Her bir videoyu aşağıdaki sıra üzerinden seyretmenizi tavsiye ederim elbette ama illa ilgilendiğiniz konuyla ilgili videoyu seyretmek istiyorsanız nitel araştırmanın diğer araştırma yöntemleri ile ne gibi farklılık ve ortak yönlerine sahip olduğunu anlatan 1 numaralı “Araştırmalar için Epistemolojik Bakış Açıları” başlıklı temel videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Sonrasında nitel araştırmanın felsefi alt yapılarının anlatıldığı videoları seyrederseniz daha verimli olacağını düşünüyorum.

Sizin yerinizde olsam, sırayla hepsini seyrederdim ama. Seyretmeyen çok şey kaçırır…

1. Araştırmalar için Epistemolojik Bakış Açıları

2. Durum Çalışması ve Nitel Etki Araştırması (Case Study)

3. Fenomenoloji

4. Anlatı Araştırması

5. Etnografi

6. Gömülü teori / Temellendirilmiş kuram yöntemi (Ground theory)

7. Eylem Araştırması

8. Uygun araştırma sorusunun belirlenmesi

9. Nitel araştırma yöntemlerinde geçerlilik ve güvenilirlik

10. Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme

Öne çıkan görselin kaynağı: wayhomestudio – www.freepik.com

Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *