HİT566 Nitel Araştırma Yöntemleri dersini hangi konular üzerine işleyeceğiz? Buyurun size hafta hafta içerik…

Hafta 1 | Derse giriş: Niçin nitel araştırma dersi?


Hafta 2 | Nitel araştırmanın pagadigmadaki yeri


Hafta 3 |Nitel araştırma desenleri (Fenomenoloji, etnografi, durum araştırması)


Hafta 4 | Nitel araştırma desenleri (Kuram oluşturma, anlatı)


Hafta 5 | Nitel araştırma veri toplama yöntem ve teknikleri


Hafta 6 | Araştırmanın planlanması (konu belirleme, literatür tarama, soruları oluşturma, yöntem ve teknik belirleme)


Hafta 7 | Araştırma önerisinin hazırlanması ve sunulması 


Hafta 8 |Sahada veri toplama ve verileri MaxQDA programına ekleme ve analiz etme


Hafta 9 | Sahada veri toplama ve verileri MaxQDA programına ekleme ve analiz etme


Hafta 10 | Sahada veri toplama ve verileri MaxQDA programına ekleme ve analiz etme


Hafta 11 | Sahada veri toplama ve verileri MaxQDA programına ekleme ve analiz etme


Hafta 12 | Araştırmayı raporlama


Hafta 13 | Araştırmayı raporlama


Hafta 14 | 15 dakikada araştırmanın sunumunu yapma


Dersle ilgili genel bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dersin okuma listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Öne çıkan görselin kaynağı School photo created by freepik – www.freepik.com