30 October 2020

HiT401 – HiT402 | Ders İçeriği

HiT401 – HiT402 Profesyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırmaları I dersinde projenizde hangi konu başlıkları olması gerekiyor? Haftalık olarak neler incelenecek? Buyurun size hafta hafta kontrol etmeniz gereken proje konu ve ders içeriği…

Hafta 1 | Derse Giriş

Dersin mahiyeti, halkla ilişkiler kampanya projesi ve reklam kampanya projesi arasındaki temel farklılıklar.


Hafta 2 | Örnekler

Reklam kampanyası örnekleri


Hafta 3 | Grupların ve danışmanların netleşmesi

Proje kategorisi ve konusu; belirlenen konu doğrultusunda sorun / fırsat analizi


Hafta 4 |Araştırma 1

Kurum analizi; SWOT, PEST, Pazar, rekabet, risk analizleri; medyadaki durum; daha önce yapılmış olan iletişim çalışmaları; rakiplerin yapmış olduğu iletişim çalışmaları; konu ile alakalı ikincil veri araştırması


Hafta 5 | Araştırma 2

Konu ile alakalı birincil veri araştırması; araştırma tekniği; araştırmanın analizi; mevcut durum tespiti


Hafta 6 | Planlama 1

Hedeflerin ve amaçların belirlenmesi; konumlandırma; hedef kitlenin analizi ve hedef kitle iç görüsü


Hafta 7 | Planlama 2

Mesaj stratejisi; iletişim stratejisi; kreatif strateji; proje takvimi; bütçe


Hafta 8 | Planlama 3

Medya planı ve ölçme değerlendirme aşamasının hangi model üzerinden yürütüleceği


Hafta 9 | Uygulama 1

Proje özeti, reklam metinleri, senaryo vs projede yer alan yazılı diğer materyaller


Hafta 10 | Uygulama 2

Uyguluma aşamasında belirtilen unsurlara ait tasarımların/uygulamaların yapılması


Hafta 11 | Uygulama 3

Uyguluma aşamasında belirtilen unsurlara ait tasarımların/uygulamaların yapılması


Hafta 12 | Uygulama 4

PDF formatında proje kitapçığının tasarımı


Hafta 13 | Uygulama 5

Sahnede yapılacak sunumun hazırlanması


Hafta 14 | Kontroller ve sunum

Proje danışman hocaya teslim edilmeden önce kitapçık ve sunumun kontrolü, sahnede ya da uzaktan olacak şekilde projenin sunumu

Dersle ilgili genel bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dersin okuma listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Öne çıkan görselin kaynağı People photo created by pch.vector – www.freepik.com

Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *