HİT215 Halkla İlişkiler Kampanyaları dersini hangi konular üzerine işleyeceğiz? Buyurun size hafta hafta ders içeriği…

Hafta 1 | Kampanya nedir?

Dersin niteliğinin açıklanması, kitap, kaynak önerileri, kampanya konusuna giriş ve kampanya sürecinin aşamaları


Hafta 2 | Araştırma Aşaması 1

Veri toplama yöntemleri ve teknikleri


Hafta 3 | Araştırma Aşaması 2

SWOT Analizi


Hafta 4 | Araştırma Aşaması 3

PEST Analizi, rekabet analizi, risk analizi


Hafta 5 | Planlama Aşaması 1

Amaç ve Hedef, hedef kitle


Hafta 6 | Planlama Aşaması 2

Strateji ve taktikler,


Hafta 7 | Planlama Aşaması 3

İletişim stratejisi ve Mesaj stratejisi


Hafta 8 | Planlama Aşaması 4

Kreatif strateji


Hafta 9 | Planlama Aşaması 5

Stratejik detaylar ve taktikler


Hafta 10 | Planlama Aşaması 6

Medya planlaması


Hafta 11 | Planlama Aşaması 7

Kampanya bütçesi hazırlama


Hafta 12 | Uygulama Aşaması

Etkinlik tasarımı ve faaliyet takvimi


Hafta 13 | Ölçme ve Değerlendirme Aşaması 1

Ölçme ve değerlendirme modelleri (Cutlip, Center & Broom, IPRA, Macnamara modelleri)


Hafta 14 | Ölçme ve Değerlendirme Aşaması 2

PR faaliyetlerinin ölçümünde kullanılacak alan ölçümleri (çıktı ve sonuç ölçümleri)

Dersle ilgili genel bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dersin okuma listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Öne çıkan görselin kaynağı Calendar photo created by freepik – www.freepik.com