2 October 2022

HiT215 | Ders İçeriği

HİT215 Halkla İlişkiler Kampanyaları dersini hangi konular üzerine işleyeceğiz? Buyurun size hafta hafta ders içeriği…

Hafta 1 | Kampanya nedir?

Dersin niteliğinin açıklanması, kitap, kaynak önerileri, kampanya konusuna giriş ve kampanya sürecinin aşamaları


Hafta 2 | Pazarlamada 7P

Kampanyaya başlamadan önce pazarlama sürecinin kontrolleri


Hafta 3 | Brief

Brief türleri, kampanya briefi, briefin hazırlanması ve sunumu


Hafta 4 | Veri toplama yöntem ve teknikleri

Kalitatif (nitel), kantitatif (nicel) ve Mixed (karma) yöntem araştırma desenleri


Hafta 5 | Bize dair

Misyon, vizyon, amaç ve hedefler, konumlandırma ve modelleri (Marka anahtarı ve Marka evi)


Hafta 6 | Pazar analizi

Pazarda neler oluyor? PRESTCOM analizi ve Porter’ın 5 gücü modeli


Hafta 7 | Rakip analizi

Kimlerle rekâbet halindeyiz? “Birebir rekâbet”, “cüzdan payı alacağı rekâbet” ve “share of life” rekâbet. SWOT analizi, TOWS modeli, purpose (varlık nedenimiz)


Hafta 8 | Hedef kitle ve Pazarlama İletişimi Hunisi

Segmentasyon modelleri, demografik, psikografik ve davranışsal modeller. Pazarlama iletişimi hunisine göre hedef kitlelendirme.


Hafta 9 | Strateji ve Taktikler

İletişim stratejisi, mesaj stratejisi


Hafta 10 | Kreatif strateji

Konseptin belirlenmesi, USP


Hafta 11 | Event

Faaliyet tasarımı ve faaliyet takvimi


Hafta 12 | Bütçeleme

Medya planı ve bütçe oluşturma


Hafta 13 | Ölçme ve Değerlendirme Modelleri

Cutlip, Center & Broom, IPRA ve Macnamara modelleri


Hafta 14 | Başarıyı ölçümleme

PR faaliyetlerinin ölçümünde kullanılacak alan ölçümleri (çıktı ve sonuç ölçümleri)

Dersle ilgili genel bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dersin okuma listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Öne çıkan görselin kaynağı Calendar photo created by freepik – www.freepik.com
Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *