28 October 2020

HiT117 | Haftalık Ders İçeriği

HİT117 Yeni İletişim Teknolojileri dersini hangi konular üzerine işleyeceğiz? Buyurun size hafta hafta ders içeriği…

Hafta 1 | Derse Giriş

Dersin niteliğinin açıklanması, kitap, kaynak önerileri, Internet ve sosyal medya üzerine fikirler


Hafta 2 | T-Modeli

T-Modeli ve kişisel markalaşmadaki yeri


Hafta 3 | Klasik iletişim süreci

Cutlip & Center’ın klasik iletişim süreci ve kodlamanın önemi


Hafta 4 | Yeni kavramı, iletişim kavramı,

Yeni iletişim teknolojilerinin klasik iletişim sürecine etkisi


Hafta 5 | Yeni iletişim teknolojilerinde kronolojik gelişim

İletişim teknolojisinin kilometre taşları


Hafta 6 | Web Dönemleri 1

Web 1.0 kavramı, Birinci web dönemi ve halkla ilişkiler alanına etkileri


Hafta 7 | Web Dönemleri 2

Web 2.0 kavramı, başta Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, TikTok olmak üzere sosyal ağların halkla ilişkiler alanına etkileri


Hafta 8 | Web Dönemleri 3

YouTube, Home of Turkey kampanyası ve ülke markalaşmasında sosyal medya


Hafta 9 | Web Dönemleri 4

Web 3.0 kavramı, üçüncü Web dönemi, halkla ilişkiler alanına etkileri ve gelecekte halkla ilişkileri bekleyenler


Hafta 10 | Stratejik içerik yönetimi 1

Sosyal medyada içerik yönetimi stratejik olarak nasıl olmalıdır?


Hafta 11 | Stratejik içerik yönetimi 2

Markalardan örneklerle yapılması ve yapılmaması gereken içerik yönetimi


Hafta 12 | Online reklam yönetimi 1

Dijital mecrada reklamcılık, temel kavramlar


Hafta 13 | Online reklam yönetimi 2

Google Ads ve Facebook Business Manager üzerinden reklamlar


Hafta 14 | Sosyal medya hukuku

Online mecrada yayın yaparken dikkat edilmesi gereken hukuki mevzuat.

Dersle ilgili genel bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dersin okuma listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Öne çıkan görselin kaynağı Calendar photo created by freepik – www.freepik.com
Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *