HİT549 Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojileri dersini hangi konular üzerine işleyeceğiz? Buyurun size hafta hafta içerik…

Hafta 1 | Coğrafya kader midir?

Teknoloji, iletişim ve yeni iletişim kavramı


Hafta 2 | İnternette ne isen O’sun!

Dijital Dönüşümü Konu Edinen Temel Kavramlar


Hafta 3 | I kiss you by Internet Mahir

Web teknolojileri ve dijitalleşen halkla ilişkiler


Hafta 4 | Nereye gidiyoruz?

İletişimin geleceği, Web 3.0’dan geleceğe


Hafta 5 | Goooooooooooooogle

E-Yayıncılık, blog ve halkla ilişkilerde kullanımı (Görsel ve Metinsel Yayınlar)


Hafta 6 | 2. Halkla ilişkiler dönemi

Sosyal medya ağları ve halkla ilişkiler faaliyetlerindeki yeri Facebook – Twitter – Instagram – YouTube – TikTok – UCG (User Generated Content)


Hafta 7 | Seni bulacam oğlum!

Yeni iletişim teknolojilerinin hukuki boyutu


Hafta 8 | Yeni yüzyılın icadı: #hashtag#

Yeni iletişim teknolojilerinin sosyo-kültürel hayata etkisi


Hafta 9 | Dijital şizofreni dönemi

Yeni iletişim teknolojilerinin psiko-sosyal hayata etkisi


Hafta 10 | WeWalk ile şu an uçuyor olabilirdik!

Yeni iletişim teknolojilerinin sosyal sorumluluk ve kitlesel fonlama faaliyetlerine etkisi


Hafta 11 | Tweet! Tweet! Tweet!

Yeni iletişim teknolojilerinin siyasal iletişime etkisi


Hafta 12 | Sayfamı beğenin, ben de yardım yapayım!

Yeni iletişim teknolojilerinin kriz yönetimine etkisi


Hafta 13 | Yeni yumuşak güç

Yeni iletişim teknolojilerinin uluslararası halkla ilişkilere etkisi


Hafta 14 | Meraba arkadaşlar ofisime hoş geldiniz!

Yeni iletişim teknolojilerinin insan kaynakları yönetimine etkisi (pandemi sürecinde çalışma hayatı)

Dersle ilgili genel bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dersin okuma listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Öne çıkan görselin kaynağı School photo created by freepik – www.freepik.com