3 October 2019

Dijital Oyunseverlerin İslamofobi İçerikli Oyunlara Bakışı (Book section in English)

Medya ve İslamofobi kitabı içinde

Özet

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile dünyanın dört bir yanından insanlar, zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın birbirleriyle neredeyse sıfır maliyetle iletişime geçme imkânı elde etmişlerdir. Bu imkân neticesinde arkadaşlıkların kurulması, eğitimde sınırların kalkması veya ticaretin kolaylaşması gibi pek çok olumlu sonuç elde edilirken tam tersi fikir çatışmasının, ötekileştirmenin veya ırkçılığın yayılması gibi pek çok olumsuz sonuç da görülmüştür. İslamofobinin yayılması da bu olumsuz sonuçların başında gelmektedir. Çalışmanın konusunu yeni bir medya alanı olarak görülen dijital oyunlardaki İslamofobik içeriklerin, bu oyunları oynayan oyunseverlerdeki etkileri oluşturmaktadır. Çalışmada T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “İslamofobik Oyunlar” olarak ortaya koyduğu oyunları oynayanların bu oyunlardaki içeriklerden etkilenip etkilenmedikleri ve İslamofobik içeriklere yönelik görüşlerinin ne olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu oyunlar ile alakalı 5 ayrı uluslararası platformdan toplam 847 yorum tematik içerik analizine tabi tutularak 8 ayrı tema halinde uluslararası alandaki oyunseverlerin İslamofobik oyunlarla alakalı fikirleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak özellikle A.B.D. ve Avrupa ülkelerinde yaşayan gayrimüslim oyunseverlerin Müslümanlara yönelik ötekileştirici ve nefret dolu bir bakışının olduğu, Müslümanları %90 oranında şiddet yanlısı ve insan öldürmekten zevk alan teröristler olarak gördüğü, İslam’ın bir barış dini olduğunu anlatan Müslüman oyunseverlerin yorumlarına rağmen fikirlerinde bir değişim olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Views of Digital Game Lovers on Games with Islamophobic Content

In Media and Islamophobia

Abstract

With the advances in communication technologies, people from all over the world have been able to communicate with each other at almost zero cost without time and place restrictions. While many positive results such as the establishment of friendships, the removal of borders in education or the facilitation of trade have been obtained on the basis of this opportunity, there have been observed many negative consequences such as spread of severe conflict of ideas, marginalization or racism. The spread of Islamophobia is one of the main negative consequences. The subject of the study is also the effects of the Islamophobic content of digital games, seen as a new media space, on the game lovers who play these games. The aim of the study is to find whether those, who played the games that the T.R. Ministry of Youth and Sports has put forth as “Islamophobic Games”, were influenced by the contents of these games and what their opinions were about Islamophobic content. A total of 847 comments from 5 different international platforms related to these games were subjected to the thematic content analysis. The aim here was to understand the ideas of international game lovers related to Islamophobic games in 8 different themes. As a result, it was found that non-Muslim game lovers especially in the US and European countries have a discriminating and hateful view towards Muslims, that they have seen Muslims as violence prone and delighted to kill people at 90%, and that there was no change in their ideas despite the comments of Muslim game lovers on that Islam is a religion of peace.

Cite

Cıngı, M. (2019). Dijital Oyunseverlerin İslamofobi İçerikli Oyunlara Bakışı. H. Aydın, M. Eken, & M. D. Dereli (eds.) içinde, Medya ve İslamofobi (s. 213-239). Nobel Yayınevi.

Click here to purchase

Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *