2 October 2020

Dijital Mecra Reklamcılığı (Book section in Turkish)

Dijital Kültür ve Sosyal Medya kitabı içinde

Özet

Bu bölümde web dönemlerine göre dijital reklamlar, dijital reklamların avantajları ve dezavantajları, sık kullanılan dijital reklam kanalları, pazarlama hunisi, Google ve Facebook tabanlı reklamlar ve sık kullanılan dijital reklam terimleri ele alınmaktadır. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; dijital reklamcılığın tarihi gelişimini kavrayabilecek, dijital reklamların avantaj ve dezavantajlarını ifade edebilecek, sık kullanılan dijital reklam kanallarını sıralayabilecek, en çok kullanılan reklam platformlarını belirtebilecek, dijital reklamcılık alanında kullanılan terim ve maliyet modellerini açıklayabileceksiniz. 

Advertising on The Digital Medium

In Digital Culture and Social Media

Abstract

This section discusses digital ads in relation to online periods, their benefits and drawbacks, often used digital ad channels, marketing funnels, Google and Facebook-based ads, as well as frequently used digital ad phrases. After reading this section, you should be able to explain the terms and cost models used in the field of digital advertising, as well as understand the historical development of the industry and its benefits and drawbacks. You should also be able to list frequently used digital advertising channels and identify the most popular advertising platforms.

Cite

Cıngı, M. (2020). Dijital Mecra Reklamcılığı. M. Akdağ (Ed.) içinde. Dijital Kültür ve Sosyal Medya (ss. 233-254). Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Share

Mustafa Cıngı

Hi! Thank you for reading my posts. If you want to have more information about me, you can click "ABOUT ME" above, at the topmost of the site. Keep walking and enjoy the show :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *